About Us

About us

บริษัท เอสทีวี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งที่มีความชำนาญทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และมีสินค้ากลุ่มพัดลมปรับอากาศที่เป็นที่ยอมรับของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามานานกว่า 20 ปี ประกอบกับการมีทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญ เฉพาะด้านมาร่วมงาน ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในทุกๆด้าน

ปัจจุบันบริษัทได้จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกลุ่มพัดลม เครื่องดูดฝุ่น กลุ่มเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตู้แช่แข็ง กลุ่มเตาแก๊ส กลุ่มเครื่องปั่น โดยมีการจำหน่ายในห้าง Modern Trade เช่น Makro, Lotus, Mega Home และได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ lazada.com

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการหลังการขายที่ดีมีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงสินค้า ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ ตลอดอายุการใช้งาน